Share on Facebook
Kao što izreka kaže: "Jedna slika vredi više od hiljadu reči."
Ljudi koji se bave fotografijom smatraju da ne samo da slika može da pokaže sve što pokazuje tekst, več da slike (fotografije) mogu bolje nositi poruku od teksta. Kada govorimo o odnosu slike i teksta u današnjem vremenu, ustvari govorimo o dva neraskidiva pojma. Trenutno najjači govor u kojem se nalaze oba pojma jeste Internet. U budućnosti možemo očekivati samo još veću povezanost između slike i teksta, umesto dominacije jednog nad drugim.
Fotografije iz celog sveta, koje smo za Vas izabrali.
dislike
1