Share on Facebook
Čarobna je moć inspiracije! Inspiracija ne pripada muzičarima, piscima ili umetnicima. Ona pripada svakom od nas. To je moćna, nezavisna sila. Ona dolazi lako, pokreće najuzvišenija stanja, budi nemoguće snove, otvara nove horizonte, stvara najlepša dela, čini boljim sve što dotakne… Čini mi se da je inspiracija povezana sa dušom osobe, nikad ga neće videti, ali to možete osetiti, nešto što se budi u čoveku s puno sreće i radosti, života, života, uživanja u životu. Zapamtite: kako biste živeli punim životom, trebate neiscrpivi izvor inspiracije. Fokusirajući se na pozitivne trenutke u vašem životu, otvarate kanal za inspiraciju, a s njim će vam doći nove ideje. Nadahnuće je najbolje raspoloženje koje je svaki dan s vama, radost tela i duše. Ono što nadahnjuje, potstiče nas napred, motiviše. Inspiracija je magija!
*** Inspiracija znači za mene ono misteriozno stanje u kojem se čitav svet sjedinjuje u veliku harmoniju, kad u meni odzvanja svaki osećaj, svaka misao, kad sve prirodne sile postaju mojim instrumentima i kad mi čitavo telo drhti.
Ludwig van Beethoven
dislike
1