Share on Facebook
Najveća evropska šuma palmi, se nalazi u španskoj pokrajini Alikante. Struktura ovog parka prirode obuhvata Citi Park ( Parkue Municipal ), Park Huerta del Cura ( Huerto del Cura ) i druge bašte. Ceo kompleks se prostire na oko 5,1 km, od čega 1,5 km nalazi se u gradu Elche. Palmeral ( Palm groves ) od Elche ima preko 200.000 palmi i predstavljaja izuzetan primer prenošenje karakterističnog pejzaža iz jedne kulture i kontinenta na drugi, u ovom slučaju iz Severne Afrike u Evropu. Zahvaljujući Mavarima , koji su razvili jedinstveni sistem navodnjavanja, sve palme, od kojih je starost većine procenjena na tri stotine godina, zasađene su na obalama kanala za navodnjavanje. Kanal se puni vodom iz reke Vinalopo.Šuma palmi, potpuno okružuje grad Elche. Ova šuma palmi je uključena u UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine.
dislike
0