Share on Facebook
Među brojnim visokim zgradama u Dubai, odjednom možete videti uređene zelene površine za odmor i rekreaciju. One su poput oaze u pustinji, omogućuju stanovnici grada utočište od dnevne vrućine i bučne vreve.Takvo mesto je Zabeel park - jedan od najvećih i najlepših parkova u gradu. Park autocesta deli na dva dela, ali buka automobila se ne čuje, tako da ništa ne razbija tišinu i spokoj. Područje parka ima veličinu 45 nogometnih igrališta, a ima više od 3000 palmi i gotovo 7000 drugih stabala od 14 različitih vrsta. Park je podeljen na dionice, s pešačkim mostovima koji ih povezuju. Sadrži prostrane prostore, igralište za pustolovinu, jezero koje nude vožnju brodom, klizalište, dečja zabavna soba za aktivnosti, skulptura Rubikove kocke, veliki amfiteatar i kafiće. Budući da je jedan od najvećih parkova izgrađen u Dubaiju, Zabeel park zauzima visoko mesto u svojoj popularnosti među stanovnicima Dubaija.
dislike
0