Share on Facebook
Šta su fraktali? Koncept fraktalne geometrije se pojavio kasnih 70-ih, a postali su deo svakodnevnog života matematičara i programera. Reč fraktal od latinskog prideva fractus, a prevodi se kao sastojci od fragmenata ( razlomljen, slomljen, nepovezan). Jedna od glavnih primena fraktala je kompjuterska grafika. Sa njima možete da kreirate ( opišete) površine veoma složenih oblika i sa samo nekoliko koeficijenta u jednačini da postigne praktično beskonačne varijante originalne slike. Fraktalna geometrija je neophodna za proizvodnju veštačkih oblaka, planina, morske površine i slika koje su veoma slične prirodnim. Vrste fraktala: geometrijski, algebarski i stohastični fraktali. Danas, postoje posebni programi koji vam omogućavaju da kreirate prelepe slike fraktalne pomoću računara. Slike nastale na ovom principu, mogu biti zapanjujuće slične stvarnim pojavama u prirodi. Upoznajte, zanimljive nacrte, napravite i zavolite fraktale!
dislike
1