Share on Facebook
Cvetanje pustinje je klimatski fenomen koji se javlja u Atakama pustinji, Čile. Fenomen je pojava raznih cvetova, u godinama kada padavina tokom zime ima više nego obično ( u granicama normale za pustinju ), mnogo semena koja su bila uspavana ponekad godinama počinju da klijaju u proleće. Ovaj događaj se prostire na površini od gotovo 200 kilometara. Fenomen se može videti samo južno od grada Vallenar i severno od grada Copiapo, širom primorskih dolina čileanske obale. Nakon strpljivog čekanja, preko 200 različitih vrsta cvetova će procvetati u različito vreme menjajuči boju predela. Od mnogih vrsta koje ovde cvetaju, neke ne rastu nigde drugde na planeti, niti mogu da se uzgajaju u veštačkim uslovima. Regionalna vlada je preduzela mere i donela zakone za očuvanje ovog pustinjskog bisera. Sečenje i branje bilja je strogo zabranjeno i postoje tačno označene staze kojima je dozvoljeno kretanje. Pustinju Atakamu štite zvanični zakoni da bi i naredne generacije mogle da svedoče o životu na ovako negostoljubivom tlu. Bez sumnje, Atakama je jedinstveno mesto na planeti i dokaz da nam se priroda prikazuje u najrazličitijim oblicima.
dislike
0