Share on Facebook
Srećni, ponekad uspevaju da vide redak prirodni fenomen, neobičnu i najlepšu pojavu koja se zove Vatrena duga. Vatrena duga je jedna od retkih atmosferskih pojava . Vatrenu dugu, naučnici nazivaju cirkumhorizontalni luk, optički je fenomen koji nalikuje na dugu svojim prelevajućim bojama. Duga se događa kada se sunce nađe visoko na nebu pod uglom od 58 stepeni iznad horizonta, a njegovi zraci probijaju kroz kristalne kapljice cirus oblaka (vrsta visokih oblaka) u nastanku i veoma je pravilnog lučnog izgleda. Ovaj blistavi i prekrasni prikaz boja na nebu zavisi od više faktora, a najviše o geografskom položaju. Na primer, u SAD se može videti nekoliko puta leti – i to svake godine na istom mestu, ali u srednjoj i severnoj Evropi je vrlo retko.
dislike
0