Share on Facebook
Ova šarmantna kuća je smeštena na vrhu malog ostrva Tovan, koji se nalazi samo nekoliko metara van britanske obale u blizini Nevkuai u Cornvell. Na 80 metara visokom kamenitom ostrvu je kuća, do koje se dolazi preko mosta dugog 100 metara i to visećeg, koji je jedini u privatnom vlasništvu viseći most u Velikoj Britaniji. Tokom vremena, kuća je bila dom za razne vlastele i aristokratske parove, poslednji vlasnik je Gospod vikont Dug koji ju je prodao u 2012 godini. Kuća je potom pretvorena u kuću za iznajmljivanje i zove se "kuća u moru ". Kada je plima ostrvo je potpuno okruženo vodom.
dislike
0