Share on Facebook
Mark Fišer je Cetacean Acoustic Artist - umetnik koji radi sa zvucima kitova, delfina i ptica, a snima ih dok su na okeanu. Pesme kitova i delfina mogu biti lepe za uho. Sada inženjer Mark Fišer je stvorio način da vizuelno prikaže taj zvuk. On koristi matematičke formule i računar za pretvaranje ovih zvukova u slike, svaka slika je jedinstvenija jedna od druge. Rođen je u Pensilvaniji, živi u Ambergu, Nemačka. Mark je 10 godina radio u razvoju softvera, odbrane i telekomunikacija, a od 2002 radi nezavisno na istraživanju u cetacean akustike pomoću vaveleta, istražujući kako uz pomoč nauke i umetnost da načini sliku zvuka. Od nedavno Marko Fišer je proširio obima ovog posla, od početnih poduhvata sa akustikikom kitova i delfina, sada uključuje pesme ptica i insekata. Snimci su napravljeni korišćenjem najkvalitetnije opreme na raspolaganju, i slike napravljene od tih zvukova koji koriste proces AGUASONIC®. Rezultat je umetnost u vidu printova i filmova snimljenih od ovih zvukova. Fotografije zvukova delfina i kitova izgledaju fantastično.
dislike
1