Share on Facebook
Većina festivala se odvijaju tokom proleća ili leta, kada su dani dugi i sunce ima tendenciju da sija . To nije slučaj sa zimskim festivalom svetla i vode koji je održan u središtu Amsterdama ( Holandija ). Light festivalu u Amsterdamu 2013 - 2014. imao je temu “ Zgrada sa svetlom “. Kada sunce zađe, a svetla se uključe pojavi se drugačiji Amsterdam, osvetljene zgrade, mostovi i čamci daju gradu veličanstven izgled Na festivalu su bile predstavljene različite svetlosne skulpture, proekcije i instalacije.
dislike
1