Share on Facebook
Indijska kultura kao jedna od najstarijih kultura sveta, temelji se na dugoj i brižljivo očuvanoj tradiciji indijskog naroda. Najveća vrlina indijske kulture jeste njena raznolikost, te veliki broj običaja koji svoje utemeljenje imaju upravo u religiji i duhovnosti. Indijska umetnost kao značajan element velike indijske kulture, svoj izraz takođe temelji na duhovnosti. Jedan od primera takve umetnosti je i Rangoli. Rangoli – umetnost oslikavanja obrasca na podu u sobama i dvorištima kuća uz pomoć obojenog rižinog brašna, peska ili cvetnih latica. Smatra se da je tradicija za crtanje uzorka sa suvim bojama nastao kao dio kiparstva i slikarstva. Svrha stvaranja Rangoli - ukrasa, to je ritual, priprema za molitvu, za stvaranje odgovarajućeg raspoloženje. Smatra se da Rangoli donosi sreću i blagostanje u kuću. Dakle, crtanje rangoli ima dva cilja: duhovnost i estetiku .
dislike
0