Share on Facebook
Iznenađujuće i jedinstvene prirodne pojave nalaze se svuda, ali neke od njih su toliko velika da je jednostavno nemoguće da ostanete potpuno ravnodušni prema njihovoj veličini i lepoti. Jedna od tih impresivnih kreacija je Mendenhall ledenjak, koja je formirana na području Aljaske. Ledena struja ima tok dužinu od 19 km. Ovo nije najznačajniji vodotok na području Aljaske, ali svakako jedno od najlepših. Ledenjak je ranije bio poznat kao Oak, ali na kraju je dobio novo ime u čast slavnog fizičara Thomas Mendenhall koji je u ovim krajevima 1892.godine, vršio geodetska istraživanja. Popularna turistička destinacija ledenjak Mendenhall, udaljen je 20 km od grada Juneaua.
dislike
0