Share on Facebook
Čokoladna brda na Filipinima - Što je to? Filipinsko ostrvo Bohol ima jednu od najlepših i najpoznatijih atrakcija u svetu. Na njegovoj površini, postoje neke neobične geološke formacije, koje imaju savršen konusni oblik. Ove formacije su nazvane čokoladna brda. O njihovom nastanku postoji mnogo legendi, čak i naučnici ne mogu postići konsenzus oko pojave ovih brda. Prema poslednjim podacima, broj brda je veći od 1700 i oni su raspoređene na površini od 50 km². Visina svakog brda dostiže od 40 do 120 metara. Brda su uzvišenja od vapnenca pokrivena sa travom, koja se u sušnom razdoblju pod uticajem jakog sunca osuši i postaje smeđa. Zbog tog efekta, brda se zovu čokoladna, a prizor je toliko neverovatan da privlači hiljade turista iz celog sveta. Kompleks Čokoladnih brda ima: hostel, bazen, restoran i vidikovac za pogled na neverovatna brda. Ovo mesto s pravom može se nazvati čudo prirode, tako da se Čokolada brda na ostrvu Bohol nalaze na popisu UNESCO-ve Svetske kulturne baštine, to je nacionalni geološki spomenik Filipina.
dislike
3