Share on Facebook
Elblag kanal je kanal u Poljskoj, koji je poznat kao kanal Elblag – Ostroda. Smatra se jednim od najznačajnih spomenika hidrograđevinske tehnologije danas, a povezuje zapadna Masurian jezera sa Visla Lagoon. Dizajnirao ga je inženjer Jakob Georg Steenke početkom 19. veka, tako je uspostavljen trgovački put između Istočne Pruske i Baltičkog mora. Rad je trajao između 1844. i 1858. godine, kada je završena poslednji brava. Ukupna dužina Elblag kanala je 80 km gde je iskopano 30 km kanala, a najveći je problem bila deonica između jezera Drużno i Pinievo u dužini od 10 km gdje je visinska razlika 100 m. Originalnost ovog plovnog puta je način da se prevlada ta razlika, a ona je prevziđena izgradnjom brana i genijalnim sistemom nagnutih kosina, a plovila se po kosinama prevoze posebnim strojevima. Tako izgleda kao da brodovi doslovno “plove” po travi. Sa tehničke tačke gledišta, to je jedan od najinterestnijih navigacionih puteva u Evropi i predstavlja jedinstveni tehnički spomenik u svetu. Danas se kanal uglavnom koristi za rekreaciju i turizam. Smatra se jednim od najznačajnijih spomenika vezanih za istoriju tehnologije, a od strane UNESCO naveden kao spomen svetske kulturne baštine. U Poljskoj je imenovan za jedno od sedam svetskih čuda Poljske.
dislike
0