Share on Facebook
Kuenka je jedan od najlepših srednjovekovnih gradova Španije, koji se nalazi na ulazu u planinski region istog imena, između reke Jucar i njene pritoke Huecar .Turistička atrakcija Kuenka su viseće kuće “Casas Colgadas”, koje su sagrađene u 15.veku. Kuće su izgrađne na samom rubu litice, drveni balkoni kao da lebde nad dubokim kanjonom. U jednoj od ovih kuća danas je Muzej španske apstraktne umetnosti, jedan od najboljih muzeja ove vrste u Španiji. Pogled na viseće kuće najbolji je sa mosta Puente de San Pablo, koji je izgrađen u 16. veku preko reke Huecar. Grad Kuenka nalazi se na listi svetske baštine UNESKO-a.
dislike
1