Share on Facebook
Najstariji natkriveni drveni most u Evropi, Kapela most (Kapellbrucke), nalazi se u šarmantnom švajcarskom gradu Lucernu. Most je izgrađen u prvoj polovici 14. veka, preko jezera Lucern. U stvari Kapela most je veza između starih i novih delova grada. Most je ime dobio po kapeli svetog Petra koja se nalazi u njegovoj blizini. Sadašnja dulžina mosta - 174 metara; prethodna dužina - tek nešto više od 200 metara. Most je ukrašen serijom od 158 trouglasto oblikovanih slika, smeštenih ispod krova mosta. Na njima su prikazani događaji iz istorije zemlje i grada Lucerna i njegovih svetaca i heroja. Svaka slika ima serijski broj i ukrašena grbom na rubovima - predstavnicima gradskog plemstva. Na ovaj način je oslikano samo nekoliko drvenih mostova na svetu, većina slika je oštećena u požaru, a u potpunosti ih je obnovljeno samo 30. U sredini mosta je 35 metara visok osmougaoni vodotoranj Wasserturm. Izgrađen je 1300. godine, odnosno pre izgradnje Kapele mosta. Toranj je deo starih gadskih utvrđenja - on je služio kao osmatračnica. Danas Kapela most je simbol grada Lucerna kao i jedna od glavnih turističkih atrakcija u Švajcarskoj.
dislike
1