Share on Facebook
Ranakpur je dobro poznati Jain hram kompleks u Indiji, koji je izgrađena od belog mermera. Ime hrama - Jain Ranakpur, ima još jedan naziv hram - Chaturmukha (četiri lica). Ovaj hram je smešten u dolini Aravalli planinama južno od Rajasthana (zapadna Indija), to je oko stotinu kilometara od grada Udaipur. Kompleks Jain hramova pokriva područje od skoro 4460 kvadratnih metara, sadrži 29 dvorana, 80 kupola i podržavaju ga 1444 mermerna stuba, a niti jedan od stubova nije isti i lako su vidljivi sa svih strana. Cela zgrada je prekrivena rezbarijama i geometrijskim šablonama. Zgrada je ukrašena raznim skulpturama, od kojih se najviše ističe kip od 108 glava zmije s repom kojem se ne može naći kraj. Kupole su isklesane u koncentričnim krugovima a nosači koji spajaju bazu kupole s vrhom su prekriveni figurama božanstava. Izgradnja hrama datira iz XV veka. Arhitekt zgrade je Deepak. Pored glavnog svetišta je natpis na stubu, u kojem se navodi da je u 1439. arhitekt sagradio hram posvećen Jain. Ranakpur Jain je jedan od pet najvažnijih mesta hodočašća u Indiji.
dislike
1