Share on Facebook
.Da li ste znali za linije srca na dlanu? Ako pažljivo osmotrite dlan desne ruke, otkrićete linije srca ( A, B, C ili D). Srce linija kontroliše emotivni život čoveka. Na osnovu nje može se proceniti kakav odnos imate sa drugim ljudima, koliko često su nervozni, a to je važno za vas više nego bilo šta drugo?
Sada pogledaj svoju ruku.
dislike
1