Share on Facebook
Svako od nas drži toplu uspomenu na svoje prve omiljene igračke. Igračke postoje u svakoj kulturi i spadaju među najstarije artefakte. One su bile inspiracije mnogim delima u književnosti, filmu, slikarstvu i muzici.Jedinstveni Muzej igračaka otvoren je 1918. godine u Moskvi od strane sakupljača Nikolaj Bartram. Godine 1931., nakon smrti umetničkog kritičara, muzej je prebačen u Sergijev Posad (tada - Zagorsk). Muzej Sergijev Posad pruža veliko zadovoljstvo ne samo deci, već i njihovim roditeljima, pa čak bakama i dekama. Glavna atrakcija ovog muzeja su babuške. Moderna zbirka muzeja "igračaka" ogromna je i obuhvata više od 30 hiljada jedinstvenih eksponata smeštenih u nekoliko dvorana. U "kraljevskoj" dvorani izložbe muzeja nalazi se oko 300 igračaka u vlasništvu obitelji cara Nikole II. Najstarija igračka muzeja Sergijev-Posad je stara oko 1000 godina. U muzeju su ne samo igračke iz Rusije tu su igračke iz Kine, Japana, Evrope i drugih delova sveta. Poseban ponos muzeja je opsežna zbirka dečjih portreta od 17.veka do danas. Njegova je misija prikupiti, sačuvati i prenijeti na buduće generacije krhke predmete dragocene dečjim srcima prošlosti i sadašnjosti.
dislike
1