Share on Facebook
Minerali
Minerali su jedinjenja koja se nalaze u stenama i rudama metala. Dva minerala mogu imati isti hemijski sastav, a različitu strukturu. Minerali su od suštinskog značaja za zdravlje ljudi zbog prisustva: kalcijuma, magnezijuma, fosfora, sumpora, hlora, kalijuma i natrijuma. Neki minerali, drago i poludrago kamenje, oduvek su fascinirali čoveka pre svega zbog svoje vizuelne privlačnosti, izuzetne čistoće i igre boja. Mi ćemo vam pokazati fotografije izuzetnih oblika i lepote minerala naše planete.
dislike
1