Share on Facebook
1. Koristeći samo jednom svaku osnovnu računsku operaciju, treba da dobijete broj
25 pomoću brojeva: 1, 2, 3, 8, i 9.
2. Koristeći samo jednom svaku osnovnu računsku operaciju, treba da dobijeta broj
45 pomoću brojeva: 2, 4, 5, 8, i 9.
Možete koristiti zagrade i obavezno morate iskoristiti sve zadane brojeve.
Zanimacija za ovaj vikend.
dislike
0