Share on Facebook
Jedna od zanimljivih znamenitosti San Franciska se nalazi u istočnom delu parka Golden Gate, a to je Botanička bašta. Bašta ima površinu od 22.3 hektara i ima više od 50.000 biljaka od toga 8000 vrsta iz celog sveta. Posebno mesto u zbirci bašte zauzimaju različite vrste magnolija i tropske biljake Centralne Amerike, Južne Amerike i jugoistočne Azije. Ova bašta ima jednu od najraznovrsnijih kolekcija na našoj planeti. Botanička bašta u San Francisku je osnovana 1880. godine od strane John McLaren, a nakon njegove smrti bašta je postala vlasništvo grada. Botanička bašta je popularna turistička atrakcija u gradu, a ima važnu ulogu u organizovanju niza edukativnih programa. Botanička bašta u San Francisku je biblioteka baštovanstvu, svake subote u jugozapadnom delu parka se vrši prodaja biljaka i semena. Zbirka Botaničke bašte se stalno ažurira, tako u 2009.godini u vrtu se pojavilo 865 novih vrsta biljaka. Danas predmeti sakupljanja bilja u Botaničkoj bašti u San Francisku je zaštićeno od strane Svetskog Fonda spomenika.
dislike
0