Share on Facebook
Top 10 najboljih ostrva na svetu u 2015. godini
Fotografije prikazuju 10 najboljih ostrva na svetu prema portalu TripAdvisor. Rejting je dodeljen na osnovu analize i stavova korisnika portala TripAdvisor. Stručnjaci su koristili algoritam koji uzima u obzir kvalitet i kvantitet usluga, hotele, restorane i atrakcije na ostrvu.
dislike
0