Share on Facebook
Bilijarske kugle pre utakmice slažu se u piramidi u obliku trougla. Obično su smeštene u bilo kom redosledu.
Pokušajte da loptice u piramidi ( na datoj slici ) postavite tako da svaki red uz stranicu trougla ima isti zbir. Koliki je zbir ?
dislike
1