Share on Facebook
Proverite svoje matematičke i logičke sposobnosti. Ovde je jedan zanimljivi zadat, pokušajte da ga rešite. Koji broj treba upisati u kvadrate A i B?
-------------------------------------------- Zanimacija za ovaj vikend.
dislike
1