Share on Facebook
Barokni biser muralizma - monumentalna freska "Trijumf Sv Ignacija Lojola" ( 1690 ), italijanskog slikara i matematičara Andrea del Pozzo u crkvi San Ignazio u Rimu. Uistinu, to je trijumf ljudskog uma nad zakonima fizike - nadmorska visina duha nad prolaznosti materije, oličena u igri svetla i senke. Teško je zamisliti da je mural naslikan na ravnoj površini, jer iluzija okružuje prostor i realna je do te mere da samo najsofisticiranija mašta i grandiozan matematički genije mogao da zamisli. Freska govori o misionarskom radu jezuita širom sveta i prikazuju život i dela sv. Ignacije. Treba napomenuti da rad umetnika nije bio klasični pristup - umesto tradicionalnih slika jevanđelista i crkvenih otaca, on je prikazao likove Staroga zaveta: Judita i Holofern, Davida i Golijata, Jael i Siseru, Samson i Filistejce. "Trijumf Ignacija" - je vrhunac baroknog zanatstva obmanjujuće perspektive, najbolji radovi umetnika i bez sumnje jedno od svetskih čuda.
dislike
1