Share on Facebook
Pećine Ellora - kompleks, koji se nalazi u indijskoj državi Maharashtra, 30 km zapadno od grada Aurangabad - nemo svedočanstvo mirnog života tri religije, koje zajedno sa svojim visokim umetničkim vrednostima čini ovo mesto značajnim za svetsku kulturu. U pećinama Ellore ima 34 crkave i manastira, koji zauzimaju dužinu oko 2 km, uklesani u bazaltne stene. Oni su nastali u razdoblju između VI i X veka od predstavnika različitih veroispovesti. Svetište budizma ima12 pećina, hinduizam 17 pećina i džainizam 5 pećina, vekovima stvarani ovde jedni pored drugi. U XIV veku hramovi Ellora bili su pred uništenjem od borbe muslimana protiv pogana, ali uprkos velikim naporima, nisu uspeli uništitii tvrdi bazalt. Pećine Ellore to je celi kompleks veličanstvenih hramova, kipova, stubova i skulptura. Najistaknutiji se smatra hram Kailasa, koji se nalazi u centtru Ellora. Nastao u VIII veku, ovaj hram nije sagrađen zidanjem kamenih blokova, već je čitava planina isklesana kako bi se napravio hram. Kailasa hram, "Gospodar Kailasa", kako su ga nazvali Shiva, je simbol svete planine Kailasa, himalajsko prebivalište Šive. Stubovi hrama imaju visinu preko 30m, a u središtu hrama su tri metra isklesane statue slonova i lavova. Na zidovima dvorane mogu se videti sačuvani reljefi i slike iz različitih razdoblja, kao i Shiva koji pleše na tavanici. Smatra se da je hram izgrađen od 200.000 tona stene i jedna je od najvećih monolitni struktura u svetu. Aarhitekta koji je stvorio ovo čudo bio je iznenađen, jer je uzviknuo: "Ja ne razumem kako se to dogodilo da sam bio u mogućnosti da ga izgraditm". To pokazuje sačuvani natpis u jednoj od pećina Ellora. Kompleks verskih objekata Kailasa hramovi 1983. godine uključeni su u UNESCO-ov popis svetske baštine.
***Danas se mnogi pitaju: kako je izgrađen Kailasa hram? Stubovi u hramu Kailasa veličine preko 30m su isklesani tako što su odvajani delovi planine, nepoznatom tehnologijom. Pitamo se da li su ljudi mogli sagraditi ovaj hram, a ako nisu, ko ga je i kako sagradio? Ovo je jedna od velikih misterija današnjice!
dislike
1