Share on Facebook
Korintski kanal (Corinth Canal) - najveći i najpoznatiji kanal u Grčkoj. Korintski kanal, odvaja poluostrvo Peloponez od kopna Grčke - veštačko čudo, sagrađen u drugoj polovini XIX veka, od 1881. do 1893. godine, od dve i po hiljade radnika iz različitih regiona zemlje. Korintski kanal je kanal koji povezuje Korintski zaliv sa Saronskim zalivom u Egejskom moru. Ime je dobio po drevnom antičkom gradu Korintu, koji se nalazi na zapadnom kraju kanala. Dužina kanala je 6 km, širina 25 m, dubina 8 m, a visina zidova 76 metara. Kanal je simbol velikog tehničkog dostignuća svog vremena. Vek nakon završetka izgradnje je izgubio ekonomski značaj, zbog uskog puta, opasnost od klizišta i erozije zidova, kao i nemogućnost plovidbe veliki prekookeanski brodova.Trenutno, kanal se koristi kao turistička atrakcija i kanalom prođe oko 16000 brodova godišnje.
dislike
3