Share on Facebook
Na najvećem ostrvu Farskih ostrva - Vagar je možda najneobičnije jezero na svetu. On ima nekoliko imena - Servagsvatn ili Leitisvatn. Jedinstveno jezero ima treći naziv - „visi jezero”. Ostrvo je vulkamskog porekla, a nalazi se između Škotske, Norveške i Islanda. Ostrvo ima površinu 176 km², a samo jezero 3,4 km² i dužinu od severa do juga - 6 km, maksimalna širina - 800 m, dubina - 59 m. Ono što je jedinstvo kod jezera Servagsvatn je da se nalazi na ostrvu u dubokoj depresiji, okruženo visokim liticama od 252 i 376 metara na levoj i desnoj strani, što sprečava pražnjenje u Atlantski okean. Jezero je povezano sa Atlantskim okeanom preko vodopada Bøsdalafossur, a samo jezero je na visini od 30m od nivoa mora. Posebnost ovog mesta je da njegova voda dolazi blizu okeana, kao da lebdi nad njim. Kada se gleda iz daljine, čini se da je jezero nagnuta prema okeanu, kršeći sve zakone fizike.
dislike
1