Share on Facebook
Hoshizuna no Hama je mala plaža, a nalazi se na severnom rtu udaljinog ostrva Iriomote u Japanu. Hoshizuna no Hama znači " peščana plaža zvezda ", nazvana je tako jer su zrna peska u obliku sitnih zvezda.Sićušne zvezde nisu baš pesak, već skelet sitnih jednoćelijskih organizma, prečnika jedva milimetar. Njihova ekoskeleton ( ili omotač ) je u obliku zvezde sa 5 ili 6 vrhova bodlji ili oružja koje im pomažu da se kreću od mesta do mesta i takođe da se hrane. Spoljašnji omotač je napravljen od kalcijum karbonata , a kad umru, oni napuštaju svoje školjke koje isplivavaju na plažama u ogromnom broju . Najbolje vreme da se pronađu ta stvorenja , odnosno njihovi kosturi, je posle tajfuna kada ih besni okean izbaci iz morskog dna na plažu zajedno sa svežim peskom. Na ostrvu Iriomote, mogu se naći na svakoj plaži, ako se pažljivo zagledamo u pesak. Takav pesak, sa gotovo svakim zrnom u obliku zvezde, se može pronaći na samo dve lokacije na Zemlji (ostrvo Irimote i ostrvo Taketomi, Japan).
dislike
0