Share on Facebook
Sve biološke vrste su neponovljiva kreacija 'majke prirode'. Jedna takva vrsta su meduze. Meduze spadaju u red mekušaca koji nastanjuju vodena prostranstva mora i okeana. To su životinje proste telesne građe koja se sastoji od klobuka i mnoštva pipaka po njenom obodu pomoću kojih se kreću u vodi. Sadrže najviše vode od svih životinja, preko 95% njihovog tela čini voda. Ruski biolog i podvodni fotograf Alekander Semenov koji živi u Moskvi je vodič tima naučnika Akuatilis. Akuatilis je ekspedicija za istraživanje dubokih voda širom sveta. Cilj ekspedicije Aguatilis je da otkrije skriveno životinjsko carstvo miljama ispod površine vode. Ove fantastične fotografije meduza snimijo je Semenov.
Jedna zanimljivost: Ako meduza dospe na kopno i osuši se, od nje ostaje sićušna grudva koja je oko hiljadu puta lakša od žive meduze.
dislike
0