Share on Facebook
Nacionalni park “Ziuratkul “ se smatra prirodnim biserom Urala i jedan od najvećih ekoloških parkova u Rusiji. Nalazi se u južnom delu okruga Satka, Cheliabinsk Region, 200 km zapadno od regionalnog centra Čelabinski. Park je osnovan 1993.godine. Ukupna površina parka je 88.249 hektara, dužine od severa ka jugu - 49 km, od istoka do zapada - 28 km. Nacionalni park je dobio ime od jezera Ziuratku - "Jezero - srce" koje je smešteno na zapadu južnog Urala, na visini od 724 metara nadmorske visine. Nacionalni park “Ziuratkul ” ima izuzetno raznovrsnu floru i faunu ovog prirodnog spomenika. U parku je zabeleženo više od 650 vrsta biljaka, od kojih 70 su navedene kao ugrožene vrste. Prema podacima snimljenih u " Ziuratkul " živi više od 45 vrsta sisara i 150 vrsta ptica, među kojima su retke, kao što su suri orao. Posete parku su raspoređene tokom cele godine, gde je razvijeno planinarenje i vodene rute koje počinju u gradovima i selima gde park ima turističke baze. Park je jedinstveni prirodni kompleks, spomenik prirode, istorije, kulture, arheologije i drugih kulturnih nasleđa.
dislike
0