Share on Facebook
Naučnici pokušavaju da na Zemlji pronađu prostor sa sličnim uslovima koji mogu da se očekuju na drugim planetama. Mesto koje su odabrali naučnici NASA je reka Tinto. Tinto je reka u Andaluziji, Španiji. Izvire u Sierra Morena planinama i uliva se u zaliv Kadisa u Huelva. Dobila je ime ( španski « Tinto » - crveni ) preko vode, obojena u crveno. Oblast oko reke je korišćena za rudarstvo vekovima. Kao rezultat toga, mnogi minerali, posebno gvožđa su prisutni u vodi. Njena voda je, zbog tih metala, crvena, gusta, sa velikim nedostatkom kiseonika, pa se često misli da ovde život nije moguć.U vodama reke Tinto, crvene reke, postoji vrlo važan biodiverzitet, mikroskopski organizmi koji žive među teškim metalima i za koje kiseonik nije od suštinske važnosti. To je izazvalo neke naučnike na zaključak da podzemna voda koja se nalazi na Marsu direktno je uporede sa vodom koja protiče kroz ovu reku. Oblici života koji žive u ovoj reci bi mogli da žive i na Marsu.
dislike
0