Share on Facebook
Migracija životinja je jedan od najinspirativnijih događaja u prirodi i fascinira ljude hiljadama godina. Pojam migracija u zoologiji obuhvata aspekte ponašanja životinja povezane s promenama područja koje nastanjuju. Migracija je vremenski koordinirana, masovno kretanje svih ili velikog broja jedinki jedne vrste u potrazi za hranom ili vodom.Uprkos opasnostima koje ih očekuju, mnoge vrste počinju svoja migracijska putovanja dirigovano. Gnu migracija kroz Serengeti je prozvana jednim od sedam novih svetskih čuda jer ono što je poznato to je najveći masovni pokret sisara bilo gde u svetu. Više od dva miliona gnua migriraju iz Nacionalnog parka Serengeti u Tanzaniji, prelaze reku Mara u potrazi za svežim pašnjacima u Masai Mara Nacionalni rezervat u Keniji, od jula do oktobra. Evo nekih primera lepe migracije životinja.
dislike
0