Share on Facebook
Edi Fairburn je slobodni umetnik iz Velike Britanije, koji živi u Kardifu, čija je sposobnost da kombinuje naše crte lica sa geografskim kartama zemlje i dovodi do zapanjujućeg spoja. Fairburn je postao poznat u Evropi po svojim inovantnim portretima, koji ističu složene ljudske karakteristike iz naizgled slučajnih uzoraka koje nalazi na svim vrstama karata. Koristeći olovku i boje, Ed pretvara mape u fascinantne portrete. Kombinacija naših crta lica sa geografijom Zemlje. Dobijeno umetničko delo je facinantno.Uostalom pogledajte kako to izgleda.
dislike
1