Share on Facebook
Na zidovima raznih građevina u Majamiju, možete pronaći rad uličnog umetnika Douglas Hokzema, također poznat kao Hoxxoh. On pretvara ruševne zgrada u kaleidoskopski portal. Murali s njegovim potpisom sadrže valove, valove vibrirajuće, raznobojne prstenove, pri čemi su iskorištene sve boje duginog spektra. Ako dovoljno dugo gledate njegove murale, previše blizu hipnotizirat će vas i polagano odvući u centar dizajna. Deo inspiracije koji izlazi iz njegovih radova je ideja istraživanja filozofske dimenzije vremena. Hekzem Douglas želi pokazati publici na promenu vremena i prostora.
dislike
1