Share on Facebook
Italijanska arhitektura odlikuje različitim stilovima, formirana od davnina na osnovu političkih, kulturnih i ekonomskih promena u zemlji. Trenutno, turisti iz celog sveta ne prestaju da se dive remek delima italijanske arhitekture, poput Kosog tornja i Koloseuma, kao i mnoge druge znamenitosti. Klasična arhitektura Italije ima svoje poreklo od starih Grka, koji su imali značajan uticaj na kulturu Rimskog carstva. Tokom tog perioda, sve građevine su počele da se grade uz strogo poštovanje matematičkih principa. Kanadski fotograf David Bearden vratio se iz italije sa lepim fotografijama enterijera italijanskih dvoraca i palata. U njegovim fotografijama možete videti arhitektonska i urbanistička rešenja koja su rimski graditelji ostavili svetu kao vitalnu i trajnu baštinu.
dislike
0