Share on Facebook
Visibabe - prolećno cveće, cveće nade! U Sibiru posle zime, čim se sunce pojavi mogu se videti visibabe.Vrsta visibaba ima mnogo - rod se sastoji od 18 različitih vrsta. Sibirske visibabe zovu još lumbago, sibirski Scilla, san-trava. Sibirske visibaabe mogu biti bledo žute, bele, plave i retko ljubičaste. Visibabe u svom kratkom, gotovo kratkotrajnom životu, daju ljubav i radost svima koji imaju zadovoljstvo da ih gledaju.Pogledajte lepotu ovih visibaba.
dislike
0