Share on Facebook
Sve biološke vrste su neponovljiva kreacija “majke prirode”. Jedna takva vrsta su meduze. Čak i pre najstarijih dinosaurusa i morskih pasa, ta neobična stvorenja – meduze su polako putovale kroz svetska mora i okeane. Ovi podvodni stanovnici naseljavaju našu planetu preko 700 miliona godina. Meduze spadaju u red mekušaca, životinje proste telesne građe koja se sastoji od klobuka i mnoštva pipaka po njenom obodu pomoću kojih se kreću u vodi. Sadrže najviše vode od svih životinja, preko 95% njihovog tela čini voda. Ruski biolog i podvodni fotograf Alexander Semenov trenutno vođa ekspedicije “Aquatilis”, usmeren je na proučavanju morskih dubina. Svrha ekspedicije - istražiti život podvodnog sveta, posebno meduza. Meduza se može nazvati jednim od najlepših stvorenja okeana. Ove fantastične fotografije meduza snimio je fotograf Semenov.
***Ako meduza dospe na kopno i osuši se, od nje ostaje sićušna grudva koja je oko hiljadu puta lakša od žive meduze.
dislike
0