Share on Facebook
Kostarika - mala zemlja u Srednjoj Americi. Godine 1930., otkrivene su tajanstvene savršeno okrugle kamene kugle, pronašli su ih radnici United Fruit Kompanije , kada su čistili mesto u džungli za plantaže banana u Diquis dolini Kostarike. Starost ovih kugli je još uvek tema rasprava, ali mnogi navode da potiču iz perioda između 200. i 1200. godine pre nove ere. Istraživači su otkrili da su kamene kugle izrađene od eruptivnih stena - granodiorit, materijal visoke čvrstoće koji se nikad ne javlja u prirodi u slobodnom sfernom obliku. Kugle imaju veličine od deset centimetara do ogromnih promera preko dva metra. Najveća kugla je teška 16 tona i u prečniku ima oko 2,4 metra. Zanimljivo je da kamene kugle nisu razbacane nasumice, nego su u skupini od 3 do 50 . Osim toga, primetilo se da su kugle postavljene u različitim geometrijskim oblicima: trougla, kvadrata .. Lokalna legenda kaže da se unutar misterioznih kamenih kugli nalazi skriveno blago. U potrazi za drevnim blagom, mnoge od kamenih kuli su oštećene, ali su sve bile prazne. Vandalizam je zaustavljen tek nakon što je intervenisala lokalna vlast. Ukupno u Kostariku je otkriveno više od tri stotine ovih gromada, ali broj nije tačan, jer mnoge od njih su dostavljene raznim institucijama, muzejima i školama.Uprkos brojnim pretpostavkama o poreklu i svrhi tajanstvenih kamenih kugli Kostarika, još uvek su nepoznanica. I naravno, kao i sa mnogim drugim misterijama na zemlji, nastanak ovih kugli je povezan sa vanzemaljskom inteligencijom. Tajanstvene kamene kugle su postale popularna turistička atrakcija. Sve kugle su pod zaštitom UNESCO-a.
dislike
0