Share on Facebook
Najstarije drvo na svetu smatra se da je bor – bristlecone (latinski naziv Pinus Longaeva) , čija starost prelazi 4850 godina! Ovaj bor raste u Belim planinama (White Mountains) u zapadnom delu SAD, na nadmorskoj visini od 3000 metara. Bor Metušalah otkrio je 1953. godine botaničar dr.Edmund Schulman. O ovom boru Edmund je 1958. godine objavio članak u časopisu National Geographic. Drvo se zove Metušalah kao jedan od biblijskih likova koji su živeli 969 godina. Sada, nakon smrti Prometeja, ovaj bor je najstariji pojedinac (ne kloniranih) od živih organizama na planeti. Danas možete posetiti šumarak gde se skriva Metušalah, ali morate sami pogoditi koje je to stablo.
dislike
1