Share on Facebook
Awaji Yumebutay - kompleks zgrada, koji se sastoji se od konferencijskog centra, mali amfiteatar, hotela i spomenika u gradu Awaji. Grad Awaja se nalazi na ostrvu istog imena u Hyogo Prefecture, Japan. Kompleks je projektovo arhitekta Tadao Ando. No, pre nego što je izgradnja parka završena 1995. godine, Awaji ostrvo i područje oko Kobe protresao je snažan zemljotres, koji je ubio više od 6.000 ljudi. Ovo je primoralo arhitektu da preispita svoje planove za izgradnju parka i pretvoriti Awaji Yumebutay u spomenik. Jedna od najupečatljivijih obeležja kompleksa - Huakudanen ili "100 koraka vrt" - grupa od 100 malih kvadratnih cvetnih leja u vrtu na brdu iza hotela, koji se nalazi na nekoliko nivoa. Tačno 100 kvadratnih leja ukrašenih cvećem za svako od 4 godišnja doba, deluje kao "simbol smirivanja duše onih koji su izgubili svoje živote u nesreći ".
dislike
1