Share on Facebook
Neki ljudi više vole da žive u stanu, dok ostali sebi prave kuću, koristeći materijale u tu svrhu koji imaju pri ruci. Neki ljudi to rade isključivo iz hira, drugi zbog okolnosti i nemogućnost da se kupi odgovarajući materijal. Mi predstavljamo neke primere neobičnih kuća izgrađenih od neobičnog građevinskog materijala ( slama, flaše, trava, kartonske kutije za jaja, guma, starog ambara, konzervi piva i kontejnera ).Krajnji rezultat izgradnje ovih kuća je da su one kreativne i stvarno kul.
dislike
0