Share on Facebook
Avganistan država u jugozapadnoj Aziji, veliki delovi zemlje su bezvodni, zemlja sa planinskim terenima, beskrajnom pustinjom. Ali u središtu ovog depresivnog pejzaža je niz spektakularnih jezera sa vodom tako plavom da izgleda gotovo kao mastilo. Nalaze se na zapadim obroncima planina Hindukusa u centralnom Avganistanu. Veličanstvena Band e Amir jezera su serija od 6 velikih jezera i nekoliko manjih jezera kaskadnog tipa. Jezera su prekrasna vodena atrakcija Avganistana, a sigurno pripadaju najlepšim vodenim destinacijama sveta. Prostiru se duž reke Bande e Amira na nadmorskoj visini od 3000 m, prirodne brane od krečnjaka presecaju reku i pretvaraju je u niz sjajnih jezera u dužini od 11km. Svako od jezera (Band e Amirime znači " dragulji kralja ") ima svoje ime: Gholaman, Qambar, Haibat, Panir, Pudina i Zulfiqar. Od šest jezera, Panir je najmanje sa prečnikom od približno 100 m, a najveće je Zulfikar, koje meri nekih 6.5 km u dužini. Najdublje je jezero Haibat sa dubinom od 150m i ono je najpristupačnije, a Haibat u prevodu bukvalno znači “dom strahopoštovanja”. Jezera Bande e Amir su postala nacionalni park 2009. godini, iako je njihova lepota priznata mnogo ranije. Band e Amir je prvi i jedini nacionalni park u Avganistanu i pokrivaju površinu od oko 230 kvadratnih milja. Jezera Bande e Amir se nalaze na listi svetske kulturne baštine UNESCO.
dislike
1