Share on Facebook
Japanski režiser i animator Kazuhiko Okushita iz Tokija postao je poznat po svojim crtežima. Umetnik stvara unikatne, ponekad i animirane crteže, koristeći u tu svrhu samo jednu neprekidnu liniju. Ova tehnika na japanskom jeziku ima svoje ime i zove se : ippitsugaki. Ippitsugaki je jedna od japanskih reči koje nemaju engleski ekvivalent, ta je tehnika zasnovana na stvaranju crteža, animiran gif ili kratkog filma, iz jednog kontinuiranog poteza. Kazuhiko Okushita postao poznat u 2009. godini, kratkim filmom pod nazivom " Akai Ito ". Od tada, umetnik redovno učestvuje u više ili manje komercijalnih poduhvata. U 2011. godini on je postao poznat implementacijom vodećih japanskih informativnih programa. Upotrebom ove japanske tehnike, filmski reditelj i animator Kazuhiko Okushita stvara ove jedinstvene rukotvorine.
dislike
2