Share on Facebook
U centru južnoameričkog kontinenta, južno od Amazon basena i istočno od Anda, leži ogromna kontinentalna River Delta sa nazivom Pantanal ( što u prevodu znači močvara). Ona leži na tromeđi Brazila, Paragvaja i Bolivije, a postire se na površini odprilike između 195.000 do 230.000 kvadratnih kilometara i na 95 metara nadmorske visine. Od novembra do marta kad padaju tropske kiše, preplave ovaj region i do nekoliko metara te pretvaraju Pantanal u najveću svetsku slatkovodnu močvaru ekosistema, veću od pola Francuske. Oko 80 % Pantanal je potopljeno tokom kišnih sezona, a u sušnoj sezone ( sredinom godine ), ovo je skoro kao “desert” ! Jedan od najlepših pejzaža u srednjem Brazilu. Ova najveća močvara na svetu je dom za 123 vrste gmizavaca, 665 vrsta ptica ( što je više nego u celoj Evropi), 2.000 biljnih vrsta i 269 vrsta riba. Ujedno Pantanal močvara je jedna od Brazilskih glavnih turističkih atrakcija. Močvara je zaštićeno područje bogato biljnim i životinjskim vrstama i od 2000.godne na UNESKO listi Svetske baštine.
dislike
0