Share on Facebook
Bo-Kaap je slikoviti deo Kejptauna u Južnoj Africi koji je od ranije poznat kao Malajski kvart. Naselje predstavlja istorijski centar Malajske kulture u Kejptaunu. Ovaj kvart, koji se nalazi na uzvišenju jugoistočno od centra grada, odavno je naseljen uglavnom muslimanskim potomcima robova iz jugoistočne Azije. Tamo živi oko 6.000 ljudi, od kojih oko 90 % su Muslimani. Stanovnici Bo-Kaap su uglavnom potomci robova uvezeni od strane Holanđana i Britanaca u 16. i 17. veku, uglavnom iz bivših holandskih kolonija. Bo-Kaap je najstarija muslimanska oblast sa zgradama šarmantne staromodne arhitekture, živopisnim džamijama i pogledom na centar grada Kejptauna. Danas ima najmanje tri džamije, uključujući najstarije džamije u Južnoj Africi.
U Bo-Kaap-u možete da vidite kako su u 19. veku živele bogate muslimanske porodice.
dislike
0