Share on Facebook
Paja je umirao, a njegova žena je sedela pored njega.
Pogledao je gore ka njoj i slabim glasom rekao:
"Moram nešto da ti priznam."
"Nemoj sada da se zamaraš pričajući" odgovorila je ona.
"Ne," insistirao je,
"Hoću da umrem u miru. Spavao sam sa tvojom sestrom, tvojom najboljom drugaricom, njenom prijateljicom i tvojom majkom!"

"Znam", odgovorila je.

"Sada se samo opusti i pusti da otrov deluje."
dislike
1