Registrovani korisnici mogu postavljati video klipove i kratke tekstove-viceve kao i komentare pod svojim imenom,
takodje dobijaju i obavestenje preko emaila kada neko odgovori na njihov komentar.
Za pronalazak najduže reči unesite slova a stavite zarez (,) za odvajanje
(primer: z,e,k,a), 15 slova maksimalno, koristite latinicu tj slova (č,š,ć,đ,lj,nj,ž,dž)

Obaveštenje za korisnike android telefona: Android aplikaciju za pronalazak najduže reči možete naći na Google Play-u, potražite je pod imenom "Najduza rec". Aplikacija je potpuno besplatna.

Uveli smo i servis Moj broj za sve koji su bežali sa časova matematike ;)
loading